2013-03-14 Årsmøte

P1010881

Årsmøtet er over. Takk for i kveld!

P1010874

Martin Skinnes og Sigrid Hjørungnes gikk ut av styret.

P1010876

Norunn Kalvenes tok i mot blomster på vegne av datteren Lena Mei Kalvenes Anda, som var varamedlem i styret – og dro for å studere i USA. Nestleder Ellen Østrem overrakte blomstene på slutten av årsmøtet. Styreleder Gunnar Hansen kunne ikke komme da han var syk.

P1010877

Tor S. Fiksen var møteleder og Bjørn Olaf Magnusdal (Bomma) varamøteleder.

P1010878

Valgkomiteen, fra venstre: Arne Nesse, Sigrun Ekerhovd, Helge Herland og Marit Markeset.

P1010879

Daglig leder, Rune Anda, fikk også blomster. Og så var årsmøtet ferdig.

Se valgresultatene lenger nede på siden.

P1010827

Seniorgruppen hadde ansvaret for servering av pausemat: Skiver med karbonader, salat, tomat og løk. Her ser vi kokken Hans Erik Tofte.

P1010828

Birgit T. Karlsen.

P1010829

Hans Birger Nilsen

P1010830

Marta Ringsø

P1010831

Klar for årsmøte. Nestleder Ellen Østrem ønsket alle velkommen. Etter ett minuts stillhet for fem av våre medlemmer som gikk bort siden forrige årsmøte, og valg av møteleder, varaleder og to referenter, ble møteledelsen overlatt til Tor S. Fiksen.

P1010832 P1010835

Gjennomgang av årsmelding og regnskap gikk kjapt unna – fra åpning kl 18.00 til kl 18.30. Deretter gikk man over til å diskutere spørsmålet om vi skal gå tilbake til navnet “Bergen Døveforening”. Det var nok det de fleste frammøtte kom for å følge med i diskusjonen. Det startet ca kl 18.30 fram til pause kl 19.05, og fortsatte fra kl 19.35 til 19.45 da årsmøtet til slutt støttet Ellen Østrems forslag om utsettelse, og at det er behov for mer diskusjon rundt temaet. Deretter var det noen få endringer i selve vedtektene før man gikk over til valg kl 21.00. Mange hadde ordet da vi diskuterte navnet, som bildene under viser.

P1010837 P1010839 P1010843 P1010844 P1010846 P1010847 P1010848

Varamøteleder Bomma holdt styring med talelisten.

Kl 19.05 var det pause.

P1010849 P1010850 P1010851 P1010852 P1010853 P1010854 P1010855 P1010856 P1010858 P1010860 P1010861 P1010862 P1010864 P1010866 P1010867 P1010868

P1010869

Utsettelse av vedtak/diskusjon om navne-endringen godkjent. Styrets forslag til nye honorarsatser for styrets medlemmer og eiendomsleder og bilagsrevisor ble godkjent.

P1010870

Så var det tid for valg til slutt.

P1010871

Valgresultat:

Leder:                               Gunnar Hansen (gjenvalgt)

Styremedlemmer:       Fredrik Fjellaker (ett år igjen)
…………………………………Tor Fiksen (ett år igjen)
…………………………………Ellen Østrem (gjenvalgt)
…………………………………Monica Lone Madsen (ny)
Varamedlem 1                Martin Berhovde (valgt for ett år)
Varamedlem 2                Toralf Ringsø  (valgt for ett år)

Statsautorisert revisor:   Steinbakk revisjon a/s (gjenvalgt)

Bilagsrevisor               Hans Erik Tofte ( gjenvalgt)
Varabilagsrevisor           Ingunn Storlykken Herland (valgt for ett år)

Lovkomite                    Erling Jacobsen (gjenvalgt for ett år)
…………………………………Klement Våge (gjenvalgt for ett år)
…………………………………Helge Herland (gjenvalgt for ett år)

Kapitalfondet             Erling Jacobsen (ett år igjen)
…………………………………Kjetil Høgestøl  (ett år igjen)
…………………………………Klement Våge (gjenvalgt for to år)
…………………………………Marit Markeset (valgt for to år)

Rorbua
Leder                                Svein Tore Olsen (gjenvalgt for ett år)
Sekretær                          Sunniva Lyngtun (valgt for ett år)
Medlem                            Edvard Rundhaug (gjenvalgt for ett år)

Representanter til landsmøte i Stavanger 31. mai – 2. juni:
Gunnar Hansen, Rune Anda, Ellen Østrem og Tor Fiksen (alle valgt)
Hvis forfall gis styret fullmakt til å velge nye representanter.

Valgkomite
Medlem:                          Martin Skinnes
Medlem:                          Sigrid Hjørungnes
Medlem:                          Åge Lauritzen
Varamedlem:                  Alireza Emami Nejad
Varamedlem:                  Iselin Hauge

Da var vi ferdig kl 21.20.