2015-09-03 Politisk debatt

Politisk debatt i Bergen Døvesenter torsdag 3. september 2015

* Bred politisk enighet om god økonomisk støtte til Døves kulturdager i 2017!

* Alle er enige: Haukeland Sykehus MÅ få ansatt tegnspråktolk – 24 timer i døgnet!

D-4

Programmet startet presis kl 18.00 da daglig leder Rune Anda ønsket velkommen. Han begynte med å si at Bergen Døvesenter har hatt politisk debatt i egne lokaler siden 1981. Politikere som var innom oss fikk senere viktige verv i Stortinget, blant annet Hallvard Bakke (debatt 1981, han ble statsråd i Kultur- og vitenskapsdepartementet i 1986), Erna Solberg (debatt 1993, statsminister fra 2013), Anne-Grete Strøm-Erichsen (debatt 1995 og 2005, forsvarsminister 2005, helse- og omsorgsminister 2009, forsvarsminister 2012), Audun Lysbakken (debatt 2005, barne-, likestillings- og inkluderingsminister 2009). Rune moret seg med å si: Deltakelse i debatt i Bergen Døvesenter er på en måte en døråpner på vei til Stortinget 🙂

D-5

Ingeborg Skaten ledet debatten på en fantastisk måte. Følgende tegnspråktolker var i aksjon: Gunnhild Nyhammer, Ingrid Sletten, Janne Brødreskift og Elisabeth Olsen. Blant publikum var også ti personer fra Hunstad/Nattland skole, en ungdomsklasse med lærere som de siste dagene har hatt politikk og valg på timeplanen, og som her hadde levert spørsmål til politikerne. Til stede var også vår nye barne-, ungdoms- og idrettsmedarbeider Ida Nicole Bøe, som trolig også skal ha kontakt med politikere. Det var sikkert også noen som ikke hadde bestemt seg for hvilken parti de skulle stemme på. Kanskje de nå har bestemt seg?

D-6

Man startet først med de to spørsmålene som døvesenteret sendte til politikerne to uker før debatten (se nederst på siden). Det ene spørsmålet var om partiene ville sørge for at kommunen satte opp midler i budsjett til tegnspråktolking ved offentlige arrangementer. I det store og hele var det “ja” fra alle. Alle mente at det var en selvfølgelighet at alle fikk del i tilbudet fra det offentlige. Men spørsmålet var mest hvordan det kan gjøres i praksis. Noen mente det var fornuftig å gjøre det som står i teksten til spørsmålet, at kommunen samarbeider med Bergen Døvesenter ang. det å plukke ut arrangementer som tolkes. Men et parti var mer konkret og klar i sin mening (KrF): At NAV skal dekke alle tolkeoppdrag, uansett hva!

Spenningen var stor da partiene kom til å svare på spørsmål nummer to: Økonomisk støtte i forbindelse med 50. års jubileum for Døves kulturdager i 2017, som Bergen Døvesenter har æren av å få gjennomført, og som skal bli et internasjonalt arrangement med aktører fra hele verden.

Her er det bare å si: HURRA! Full forståelse, full støtte, vilje til å bidra med å få det til. Torstein Dahle fra Rødt Bergen sa at Bergen kommune var flinke til å yte støtte til store arrangementer, og ikke minst internasjonale arrangementer, så han mente vi har gode muligheter til å få støtte. Tom Sverre Tomren, som er kandidat til fylkesting (MDG) den kvelden, føyde til: Ta kontakt med fylket også! En av dem sa også at politikerne som ønsker å være til stede ønsker å få det tilrettelagt med stemmetolk 🙂

D-26

Eva Bjørø Pedersen, 10. kandidat fra Senterpartiet. Vårt tidligere medlem, Nils Johan Bjørø (død 2011), var onkel til hennes mor. (Jeg møtte henne på SP sin valgbod på Torgalmenningen for et par uker tilbake. Hun minnet meg på at hun kom til døvesenteret. 🙂 Rune)

Toralf Ringsø satt på første rad og tok tiden når politikerne hadde ordet. 3 minutter pr. parti på svarene. Og 5 minutter pr parti på presentasjon av partiprogram.

D-7

Tom Sverre Tomren, førstekandidat i Hordaland fylkes Miljøparti De Grønne, tidligere døveprest i Bergen Døvekirke. Han har vært en viktig støttespiller for Bergen Døvesenter i desember 2012 da fylket behandlet vårt søknad. Les her. Tom har fått i seg kjempearfaring i arbeid med og blant døve, også i Kamerun, der han bidro til at en ny døveskole ble opprettet og støtten fra Norge sørger for at skolen lever videre. Han syntes det var trist at mange døveskoler i Norge er blitt lagt ned. Han mener at døves kultur skaper trivsel, sosial liv, at det er viktig med hyppige treff.

D-12

3. kandidat Hilde Maria Boberg Andresen fra SV, ung kvinne på 21 år med klare meninger. Hun presenterte seg selv ved å bruke noen tegn som hun hadde lært.

D-27

4. kandidat Harald Breistein fra Kristelig Folkeparti har daglig leder Rune Anda hatt mye kontakt med idet Harald er leder i Kommunalt Råd for funksjonshemmede i Bergen. Det han la fram under debatten viste at han hadde god bakgrunnskunnskap. Han var den som mente at NAV burde dekke alle typer tolkeoppdrag. Han kjente til at ulike arrangører, blant annet Bergens Tidende med sin Lysfest hvert år, selv måtte betale for tolkeoppdrag, noe han syntes ikke var riktig.

D-16

2. kandidat Torstein Dahle har vært i døvesenteret flere ganger. Han støtter våre saker og er mye enig med Tom Sverre Tomren. Han mente at det var en selvfølge at kommunen gav økonomisk støtte til det jubileumsarrangementet som Bergen Døvesenter skal ha i 2017, med internasjonal deltakelse. For kommunen har det med å yte støtte til slike gode arrangementer. Torstein Dahle sa også litt om skrivetolking (Til orientering: Akkurat den 3. september 2015 var det ett år siden skrivetolklinjen ved Høgskolen i Bergen ble offisielt åpnet, med ordfører Trude Drevland til stede).

D-15

Hans-Carl Tveit fra Venstre har vært Bergen Døvesenters beste venn i mange år. I forbindelse med Stortingsvalg for to år siden, var han publikum i storsalen da vi hadde debatt i døvesenteret. Han var nøkkelperson i samarbeid med oss da døvesenteret opprettet egen barnehage. Les her fra innvielsen i 2008. Det morsomme denne gangen, er at vi i år fikk en representant i debatten med rekordlav kandidatnummer: 69! Venstre skulle opprinnelig delta i debatten med 2. kandidat Idun Bortne, men det skjer så mye i valgkampen at det ble omrokkeringer. Venstre strevde med å finne en erstatter. De kom i mål og skrev i epost til oss: “Hei igjen! Gode nyheter, Hans-Carl Tveit kan steppe inn på kort varsel og stille i debatten på vegne av Venstre.” Når de skrev “Gode nyheter”, var det nok fordi de visste at vi er glad i Hans-Carl 🙂
Han er nabo til teatersjef Agnete Gullestad Haaland . Kanskje han vil gi henne noen ord ang Døves kulturdager i 2017?

D-18

1. kandidat Sunniva Schultze-Florey fra Feministisk Initiativ Bergen. Dette partiet er ny i mars 2015. Partiet har jobbet på høy-gear siden den gang og har som en av hovedmålene å jobbe for at alt blir godt tilrettelagt for alle mennesker (funksjonshemmede o.a.). De har besøkt ulike grupper – også Bergen Døvesenter – for å samle informasjon om hindringer som finnes i samfunnet. Under debatten 3. september fikk publikum et godt inntrykk av henne og meningsytringene hun presenterte. Med seg i salen hadde hun sin støttespiller i Helene Hodneland Sæle.

D-20

Kenneth Stien, 12. kandidat for Bergen Høyre. For ca ti år siden var han generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og kjente derfor en god del til døve/hørselshemmedes situasjon, noe hans innlegg vitnet om, der han også snakket om kamp for å få tekst på TV2. Også han støttet fullt opp om tegnspråk på offentlige steder og god støtte fra kommunen til kulturdagene i 2017. Om tegnspråk som språk og ansvar for tegnspråk sa han at den teknologiske utviklingen lurte oss litt. Det med CI fikk noen foreldre til å ta et valg som kanskje ikke var helt bra.

D-21

Linn Katrin Pilskog (27), 8. kandidat fra Arbeiderpartiet sa at hun ikke hadde kjennskap til døvesaken før hun ble spurt om å delta i debatten. Hun har siden da studert og lest og prøvd å bli kjent med våre saker. Vi må vel si at hun har jobbet godt 🙂

På slutten sa hun at hun lovet å ta opp ulike saker – også det med støtte til Døves kulturdager i 2017. Vi ser frem til hennes engasjement i tiden framover 🙂

D-22 D-23

D-14

D-24

Under 15 minutters pause fikk politikerne en lyn-omvisning i huset, styrerommet (kongerommet) og døvemuseet sammen med daglig leder. I gangen i 2. etasje henger plakater fra flere år med Døves kulturdager. Politikerne fikk også informasjon om at Bergen Døvesenter hadde stand i Frankrike (Reims) der vi markedsførte kulturdagene 2017. Og at daglig leder kom i prat med to kvinner fra New York i Istanbul. De sa at de vurderer å komme til Bergen under kulturdagene i 2017. Det viser at folk rundt omkring i verden har fått med seg at noe stort vil skje i Bergen 🙂

Etter pausen var det spørsmål fra salen (samlet i lapper til debattlederen) som politikerne svarte på.

Blant spørsmålene var det Tekst på tv – Tegnspråk som språk – Har politikerne ansvar for tegnspråk? – Tolk på sykehus – Nødmelding på sms – Bybanen – Flyktninger o.a.

(Fremskrittspartiet meldte forfall før debatten.)

D-1

Malin Hatlen Grønsveen (som behersker tegnspråk godt) sammen med kjæresten sin, journalist Jon Peder Horn Opsahl fra Bymagasinet, en nettavis for Universitetet i Bergen. Jon Peder intervjuet Toralf Ringsø (styremedlem), Tor S. Fiksen (nestleder) og Rune Anda (daglig leder) etter debatten. Jon Peder har tidligere intervjuet Beast.

 

Fra kunngjøringen:

Til partiene - 2015_Side_1

Til partiene - 2015_Side_2