2016-05-12 Normkritikk

Genusperspektiv og normkritikk i hverdagen

M0

Torsdag 12. mai 2016 hadde vi besøk av Malin Kvitvær fra Stockholm. Hun har mastergrad i genusvitenskap. Malin forklarte litt om forskjellige perspektiver på reaksjoner, iakttagelser o.a. som vi gjør i hverdagen, at en norm er en uskreven regel, hendelser som påvirker de oss. Hvordan, hvorfor, hva har vi selv lært og erfart som gjorde oss at vi reagerer slik og slik? Har normer noen innvirkning på måten vi tenker og handler som vi gjør?

Til tross for deilig solskinnsvær den kvelden, kom det en del for å høre på henne. Temaet var spennende og mange ble nysgjerrig. Malin forklarte, informerte, viste til ulike bakgrunn og iakttagelser, hva som i folks øyne er «normalt» og hva som ikke er «normalt». Som for eksempel at da en mann i Sverige lakket neglene sine. Da ble det folkesnakk og denne mannen som farget neglene sine kom i nyhetene. «Vi jenter gjør det jo ofte, men vi kommer ikke i nyhetene,» sa hun som en liten spissformulering.

Mye av det hun sa fikk mange av oss til å få noen «aha»-opplevelser; ja, det stemmer, ja – det hun forteller rimer med virkeligheten. Ting man opplevde som ikke er bra, kan endres. Normer kan endres, sa hun. For eksempel synet på kvinner før i tiden, den er ikke den samme i dag. Hun spurte også om vi til tider sier at «normalhørende», men ikke «normaldøve»? Hvem bestemmer hva som er normal? Hver og en som personlig opplever ulike situasjoner, som selv dannet et bilde av hva som er normalt?

Det var en fin og interessant kveld sammen med Malin Kvitvær. Vi hilste også på Jannicke Kvitvær i døvesenteret den kvelden.

Tekst og bilder: Rune Anda

M1