2016-06-08 Skrivetolk

Onsdag 8. juni 2016 kl. 11.00 på Høgskolen i Bergen (Kronstad):

Pilotprosjektet i skrivetolking er snart ved veis ende. I dag har det vært avslutning for prosjektet for studenter og lærere, med inviterte gjester fra Bergen kommune, Bergen Døvesenter, HLF og tolketjenesten i Hordaland. Tusen takk til alle som bidro med kloke ord! Jobben med å få opprettet et fast studie i skrivetolking fortsetter!

S-1

S-2

Onsdag 8. juni kl. 17.00-19.30 i Bergen Døvesenter:

 

Tradisjonen tro har studentene S-3på skrivetolkstudiet hatt praktiske øvelser i Bergen Døvesenter med representanter fra senteret og HLF. Lærerike øvelser for både studenter, aktører og lærere!

S-4