2018-04-01 Aprilsnarr

Ja, det var aprilsnarr – som de fleste skjønte 🙂 – Nyhetsbombe 1. påskedag 2018: Gående må betale bompenger i Bergen!

Utvidet bompengering i Bergen fra og med 1. januar 2019!

Hvordan virker bompenger-gps

Gående til og fra sentrum må også betale bompenger!

Hvordan? Jo, innen 31.12.2018 skal de fleste som er bosatt i Bergen kommune få hver sin fotlenke.

Fotlenke

Den blir låst fast og kan bare byttes/åpnes av godkjente personer fra Bergen Bompengeringen.

Ordfører

Ordfører Marte Mjøs Persen forteller at det foreligger forslag til møte i Bergen Bystyre om pris pr. bompengepassering for gående, og det ser ut til at politikerne vil gå inn for kr 5 pr. passering. Vedtak vil finne sted under bystyrets møte i gamle Rådhus onsdag 18. april 2018.

Men noen slipper unna (de kan passere bomringen gratis):

  • Eldre på syke- og gamle hjem
  • Medlemmer tilsluttet FFOs medlemsorganisasjoner (blant annet Bergen Døvesenter)
  • Ansatte i Bergen kommune

Hva synes du om det?

Tidligere aprilsspøk på BDSs hjemmeside