2018-05-10 Jubileumsstafetten

Video nr. 1:

1

Interessepolitisk medarbeider hos Norges Døveforbund, Petter Noddeland leverer stafettpinnen til Bergen Døvesenter, som mottas av styreleder Edvard Rundhaug. Bergen er det 9. stedet i Norge stafettpinnen er kommet til. Det gjenstår to, siste på Hamar den 15. mai. (Bare halv time før stafettpinnen ble overlevert, kunngjorde Norges Døveforbund på Facebook-siden sin at Petter Noddeland blir døveforbundets nye generalsekretær fra og med 1. august 2018. Petter fikk dermed de første gratulasjonene her i Bergen.)

Video nr. 2:

2

Thorbjørn Johan Sander taler ved graven til bergenseren Anders Rendedal, som var med i det første styret i Norges Døveforbund da det ble stiftet i Trondheim 18. mai 1918.

Video nr. 3:

3

Thorbjørn Johan Sander taler ved graven til Nils Gjerstad, som var leder i Norges Døveforbund 1950-1959.

Video nr. 4:

4

Thorbjørn Johan Sander taler ved graven til Eilif Ohna, som var leder i Norges Døveforbund 1959-1968.

Video nr. 5:

5

Toralf Ringsø taler ved graven til Albert Breiteig, som var forbundssekretær i Norges Døveforbund 1950-1976.

Video nr. 6:

6

Erik Breiteig, sønn til Albert Breiteig, forteller om sin far.