2018-02-08 Medlemsmøte

2018-02-08 Medlemsmøte i storsalen

Styreleder Helge Herland ønsket velkommen til medlemsmøtet. Bortimot 30 medlemmer deltok på møtet. I kunngjøringen sto følgende saker:

  • Vi diskuterer om vi skal ha åpen kveld hver torsdag eller av og til
  • Høre om noen har saker til innkomne forslag til årsmøtet 15. mars
  • Regnskap for Døves kulturdager 2017

1) Vi diskuterer om vi skal ha åpen kveld hver torsdag eller av og til

Det har vært en lang tradisjon å ha åpent kveld om torsdagene i Bergen Døvesenter. Antall besøkende de torsdagskveldene det ikke var program, har gått ned. Da kom det vel mellom 1 og 15 personer. Men når det er program (foredrag, medlemsmøte eller noe annet), merker man at det kommer mellom 15 og 40 personer, og i sjeldent tilfeller 50-70 (når det er tema som berører eller interesserer mange).

Hvis man tenkte å prøve å åpne for eksempel to torsdagskvelder i måneden, fryktet noen at antall besøkende vil bli betraktelig lavere fordi man kan komme til å lure på om det var åpent «i kveld» eller «neste uke», så man lar kanskje være å komme – av frykt for å komme forgjeves.

Det ble ellers oppfordret til kreativ tenkning – komme med gode forslag til tema enkelte torsdager framover.

Konklusjon: Vi fortsetter med åpen kveld hver torsdag framover.

 

2) Høre om noen har saker til innkomne forslag til årsmøtet 15. mars

Styreleder Helge Herland opplyste at det var kommet to «innkomne forslag» til årsmøtet:

  • Endring i vedtekter for Kapitalfondets styre, der dette styret og senterstyret foreslo at valg av medlemmer i Kapitalfondets styre skal utpekes av senterstyret, og ikke av årsmøtet.
  • Forslag til uttalelse fra en komite som ble opprettet etter medlemsmøtet 2. november 2017, om hva man skal bli enige om av tiltak etter underskuddet etter kulturdagene 2017.
  • Forslag fra samme komite om nye statutter for bruk av gavekontoen

Helge meldte at man fortsatt kan sende inn til «innkomne forslag» til årsmøtet. Fristen er 15. februar.

 

3) Regnskap for Døves kulturdager 2017

Styreleder Helge Herland opplyste at vi hadde bedt Edvard Rundhaug om å se på kulturdager-regnskapet, og sammen med daglig leder finne fram spesifikasjoner, spesielt til de store tallene, samt oppdeling av deltakeravgift og antall personer der og den store regningen fra hotellet.

Edvard Rundhaug forklarte regnskapet som var vist på lerret over scenen. I regnskapsoversikten var det skrevet inn ekstra del-informasjon i rød tekst og tall.

Regnskapet viste et bedre og opplysende bilde enn det man hadde før jul. Underskuddet ble dekket med lån av midler fra gavekontoen på til sammen kr. 1.202.277. Dette lånet blir behandlet på årsmøtet 15. mars, som da skal fatte et vedtak.

Man var enig om et kulturdagene i august 2017 var et flott arrangement.

Man var enig om at det var dårlig kontroll med pengeflyten.

 

4) Eventuelt

a) Martin Berhovde er med i NDFs 100 års jubileumskomite. Han opplyste litt om planer i forbindelse med jubileumsarrangement. Det blir mottakelse i Oslo Rådhus 18. mai kl. 11. Derettter, omkring kl. 13 forflytter man seg til Teater Manu der det blir underholdning (stand up o.a.), og på kvelden samles deltakerne på en pub som NDF reserverer for anledningen.

b) Tor S. Fiksen er leder i Bergen Døves Idrettsklubb. Martin Berhovde og Alireza Emami Nejad er de to andre i styret. Tor opplyste at klubben ikke hadde valgt medlemmer i en valgkomite. Edvard Rundhaug sa at det er nødvendig at idrettsklubben ordner med at det blir valgt medlemmer i valgkomiteen.

 

Ref. Rune Anda