Prosj Rådgivkontor

Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen 2. oktober 2003

Møte på Scandic hotell Bergen Airport ang. Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen 2. oktober 2003. Man diskuterte en tenkt stillingsannonse til daglig leder av Rådgivningskontoret, etter oppfordring fra Bergen kommune. 

(Men det betyr ikke at Rådgivningskontoret er klar til å komme i drift snart. Vi har ikke funnet noen midler til dette kontoret i Bergens bybudsjett for 2004.)


Fra venstre: Birger Johnsen, Ann Karin Voldsund, Mary Ann Grønås, Tone Høylandskjær, Oddbjørg Nyheim, Kari Mowatt Haugland, Rune Anda, Norunn Kalvenes og Thorbjørn Johan Sander.


Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen


Fredag 12. september
 hadde “Arbeidsgruppen for rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen” møte i døvesenteret. Personene på bildet, fra nærmeste (lilla overdel) og rundt bordet: Mary-Ann Grønås, Mona Machin, Kari Mowatt Haugland, Unni J. Stenberg, Birgitte Torbjørnsen (tolk), Birger Johnsen, Thorbjørn Johan Sander, Tone Høylandskjær, Guri Kaland Sværen og Ann Karin Voldsund. Foto: Rune Anda.
Neste møte blir sannsynligvis torsdag 2. oktober der man skal prøve å bli enige om innhold i en stillingsannonse. Det var under et møte i referansegruppen i Bergen kommune 11. sept. man ble bedt om å komme med forslag til annonsetekst. (Kanskje det betyr at Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen snart blir en realitet?)

Bilder fra dagsseminar 17. mars 2003 på Bergen Airport Hotel

Prosjekt rådgivningskontor