Døves Idrettsklubb

Bankgiro 3625.31.89945

Organisasjonsnummer 981 977 106

(stiftet 29.10.1905)
www.bdik.no

Døves Idrettsklubbs ledere siden 1905

2016-17:

BDIK-styret 16 17Bak fra venstre: Øyvind Rød (styremedlem) og Øystein Grutle (kasserer). Foran fra venstre: Trine Danielsen (nestleder), Arne Nesse (leder) og Agnes Stueflaten (styremedlem).

2014-15:
Leder: Arne Nesse
Sekretær: Øyvind Madsen
Kasserer: Øystein Grutle
Styremedlem: Øyvind Rød (styremedlem)
Varamedlem: Beate G. Eng
Styret velger ny nestleder  senere.

2013-14:
Leder: Kate T. Rundhaug
Nestleder Gøril G. Haave
Styremedlem(sekræ) Øystein Grutle
Styremedlem Arne Nesse
Styremedlem Øyvind Rød
Varamedlem Alireza Emami Nejad

2012-13:
Jose Oriola, leder
Gøril Grindhaug Haave, nestleder
Øystein Grutle, sekretær
Kate Traasdahl, styremedlem
Asle Karlsen, kasserer

Dag Hafstad, bowlingleder
?, leder for fotball gutter
Tor S. Fiksen, leder for fotball jenter
Åge Lauritzen, veteranleder