2016-06-09 Rådgivningskontor

Kommunen vurderer 50% reduksjon av stillingen ved Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen

Kommunalt Råd for funksjonshemmede (KRFF) har møte en gang i måneden, hovedsakelig i teatersalen (1,. etasje) i Bergen Rådhus. Møtene er åpen for publikum. Denne korte reportasjen er fra torsdag 9. juni 2016 kl. 13. Leder i HLF Bergen, Arvid Hauge, og daglig leder i Bergen Døvesenter, Rune Anda, var tilstede som publikum. Matthias Viktorsson deltok som styremedlem og representant for hørselshemmede i Bergen (Rune Anda er hans varamedlem).

KRFF

Bildet over er tatt av Rune Anda. Bildet under av helsebyråd Rebekka Ljosland er hentet fra internett.

rebekka_ljosland_cropped

Det er vanlig at KRFF får besøk av helsebyråd, som informerer om saker av interesse for rådet, og som svarer på spørsmål.

Denne gangen dukket også saken om varsel om reduksjon av bemanning ved Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen. Bakgrunnen var brev fra Bergen Døvesenter 31. mai 2016 til kommunaldirektør Nina Mevold i byrådsavdeling for helse og omsorg. Brevet ble også sendt til ulike politiske partier og til Kommunalt Råd for funksjonshemmede.

Helsebyråd Rebakka Ljosland begynte “helsebyrådens halvtime” med å opplyse at «det kom melding fra Rune Anda om at en halv stilling var kuttet. Det er ikke riktig. Det er vurdert å kutte en halv stilling, det går en av med pensjon, og etat for hjemmetjenester sier at de ikke har nok arbeidsoppgaver til å fylle opp to stillinger. Etaten selv har gjort vurderingen, vedtak er ikke fattet. Det er ikke nok arbeidsoppgaver til å fylle 200 prosent stilling.» (Her må vi bemerke at vi IKKE har sagt at en halv stilling var kuttet.)

Matthias Viktorsson hadde ordet. Han fortalte at varaordfører (vår tilføyelse: Marita Moltu, KrF) var til stede under avslutningsseremoni for skrivetolkstudenter 8. juni og snakket om den store bølgen av hørselshemmede som er på vei. Offentlige etater melder om stor økning i befolkningen med hørselrelaterte utfordringer og at i 2020 skal 20% av befolkningen ha det ca. 1.000.000. «Det er en drastisk økning, og litt tøft for oss hørselshemmede og døve å høre varaordføreren si disse ordene i går, og i dag hører vi at det ikke trengs folk på rådgivningskontoret!» utbrøt Matthias.

Han sa ellers at de kommunale hørselskontaktene som bistår hørselshemmede kunne rådgivningskontoret hatt ansvaret for. Han sa videre at Rådgivningskontoret har gjort en kjempejobb, spesielt for døve og døve innvandrere, og døvblinde, men ikke så mye for hørselshemmede/tunghørte. Matthias kunne ikke forstå at det ikke trengs folk på rådgivningskontor når man VET at det trengs. Han syntes ikke det var greit å bruke det at en går av med pensjon for å nedbemanne.

Matthias sa videre: «Bak meg står Bergen Døvesenter og HLF Bergen. Disse har da tilsammen nærmere 3.000 medlemmer, foruten de som ikke er medlemmer. Det er bare en brøkdel. 20% gjelder her også. Jeg må bare si at jeg tar det alvorlig opp at dere har tenkt å spare på et svakt sted,» sa han.

Etter mer informasjon avsluttet byråd Ljosland med å si at hun «tar med innspillene videre. Dette ligger under etat for hjemmebaserte tjenester.»

(Vår tilføyelse: Kommunen må ta en prat med de ansatte ved Rådgivningskontoret + gjerne høre med døvesenteret, da vi har fått mange glade tilbakemeldinger om hjelpen og veiledningen døve/hørselshemmede har fått. Også høre med HLF Bergen om tankene deres rundt framtidig bistand fra Rådgivningskontoret.)

Et tilleggsspørsmål fra Harald Breistein (KrF), som er leder i KRFF: Han spurte hvor saken står, det som ble tatt opp på bystyremøtet i mars 2016. Det var spørsmål om å få til tegnspråktolker ved legevakten og andre helsetjenester. Og at man skulle opprette en gruppe som skulle se på saken.

Rebekka Ljosland svarte: «Det må jeg komme tilbake til. Har etterlyst svar og venter på det. Rune Anda kontaktet meg for noen dager siden.»

Da forlot helsebyråden salen. 

Dette brevet var sendt til Bergen kommune v/byrådsavdeling for helse og omsorg v/kommunaldirektør Nina Mevold 31. mai 2016.

Skip to content